Od roku akademickiego 2018/2019 w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ prowadzone będzie nowe seminarium magisterskie: Prawo wyznaniowe na tle porównawczym dla studentów kierunku Administracja stacjonarna II stopnia oraz po uzyskaniu zgody Pana Dziekana również dla studentów kierunku Administracja niestacjonarna II stopnia. Seminarium prowadzić będzie dr Katarzyna Krzysztofek. Seminarium będzie odbywać się we czwartki, godz. 9:45-11:15, sala nr 103, ul. Krupnicza 33a.

 

Terminy egzaminów w sesji letniej 2018 - Prawo kościelne i wyznaniowe

Prawo starcjonarne:

przedtermin: 12 VI, godz. 11:30, Aula B ul. Krupnicza 33a

pozostałe terminy: Sala Przewiązka ul. św. Anny 6, godz. 10:00, daty: 19 VI, 26 VI; sesja wrześniowa: 04 IX, 11 IX

Administracja niestacjonarna:

przedtermin: 2 VI, godz. 18:15, Sala 13 (124) ul. Gołębia 9

pozostałe terminy: Sala Przewiązka (110) ul. św. Anny 6, godz. 10:00, daty: 19 VI, 26 VI; sesja wrześniowa: 04 IX, 11 IX

 

Szanowni Państwo,

Dnia 01 grudnia 2017 r. odbył się I Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, zorganizowany przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. W konkursie tym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowało czworo studentów – Pani Joanna Kaczmarek, Pani Kinga Kanecka, Pan Adrian Paprzycki i Pan Dariusz Piotrowski. Wszyscy osiągnęli wysokie wyniki w obu etapach konkursu, szczególnie Pan Dariusz Piotrowski, który zajął I. miejsce i został zwycięzcą konkursu (ex aequo z reprezentantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Opiekunem drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego był dr Marek Strzała. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Szanowni Państwo Studenci,

wszelkie wnioski (i podania) w sprawie przepisania oceny z Prawa Kościelnego i Wyznaniowego z lat poprzednich proszę kierować do Pana dr Macieja Mikuły

oto jego adres:

E-mail: maciej.mikula@uj.edu.pl