Od roku akademickiego 2018/2019 w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ prowadzone będą seminaria magisterskie przez:

1) dra hab. Zdzisława Zarzyckiego pt. Prawo kościelne i wyznaniowe - 2 (dwie) grupy w każdy wtorek o godz. 8.00-9.30 i 9.30-11.00 - w sali nr 126 przy ul. Gołębiej 9 - dla studentów prawa i administracji (tryb: stacjonarny i niestacjonarny) oraz

2) Pani dr Katarzyna Krzysztofek w roku akademickim 2018/2019 nie będzie prowadzić seminarium magisterskiego z: Prawo wyznaniowe na tle porównawczym dla studentów kierunku Administracja stacjonarna II stopnia.

 

Terminy egzaminów w sesji zimowej 2018/2019 - Prawo kościelne i wyznaniowe

Prawo niestarcjonarne:

przedtermin: 19 I 2019 r. (sobota) sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 13.15-16.15 (3 grupy, zapisy przez USOS)

pozostałe terminy: wtorek 29 I 2019 sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11, wtorek 5 II 2019 sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11, wtorek 19 II 2019 sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11

Administracja stacjonarna:

przedtermin: 22 I 2019 r. (wtorek) sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11.30-14.45 (3 grupy, zapisy przez USOS)

pozostałe terminy: wtorek 29 I 2019 sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11, wtorek 5 II 2019 sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11, wtorek 19 II 2019 sala 110 ul. św. Anny 6 (dawna sala Przewiązka), godz. 11

 

Szanowni Państwo,

Dnia 07 grudnia 2018 r. odbył się II Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, zorganizowany przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. W konkursie tym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowało trzech studentów – Pan Juliusz Kruk, Pan Kacper Łądkowski oraz Pan Igor Mędela. Wszyscy osiągnęli wysokie wyniki w obu etapach konkursu, a szczególnie Pan Igor Mędela, który zajął II. miejsce. Opiekunem drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego był dr Marek Strzała. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

__________

 

Szanowni Państwo,

Dnia 01 grudnia 2017 r. odbył się I Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, zorganizowany przez Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. W konkursie tym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowało czworo studentów – Pani Joanna Kaczmarek, Pani Kinga Kanecka, Pan Adrian Paprzycki i Pan Dariusz Piotrowski. Wszyscy osiągnęli wysokie wyniki w obu etapach konkursu, szczególnie Pan Dariusz Piotrowski, który zajął I. miejsce i został zwycięzcą konkursu (ex aequo z reprezentantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Opiekunem drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego był dr Marek Strzała. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Szanowni Państwo Studenci,

wszelkie wnioski (i podania) w sprawie przepisania oceny z Prawa Kościelnego i Wyznaniowego z lat poprzednich proszę kierować do Pana dr hab. Macieja Mikuły

oto jego adres:

E-mail: maciej.mikula@uj.edu.pl