Afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji czasopismo "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" jest kwartalnikiem, w którym wydawane są studia poświęcone dziejom państwa, prawa, doktryn polityczych i prawnych. Czasopismo zawiera także rozbudowaną kronikę wydarzeń naukowych oraz dział recenzji i dyskucji nad bieżącymi problemami środowiska historyków państwa i prawa.

Redaktorem czasopisma jest prof. Wacław Uruszczak. Funkcję Redaktora Tematycznego pełni prof. dr hab. Dorota Malec. Sekretarzem redakcji jest z kolei dr Maciej Mikuła.

Strona czasopisma na portalu czasopism naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego