Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego oferuje: seminaria magisterskie, przedmiot podstawowy Prawo kościelne i wyznaniowe oraz wykłady specjalizacyjne: Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej oraz Historia i prawo Islamu.