"Fontes Iuris Polonici" to cykl edycji źródłowych, której pierwszy tom, wydany w serii "Prawo Miejskie", ukazał się w 2013 r. W założeniu założycieli "Fontes", prof. Wacława Uruszczaka i dr. Macieja Mikuły, nawiązują one do siegającej połowy XIX w. tradycji wydawania na Wydziale Prawa i Administracji źródeł do historii prawa polskiego. Dotychczasowe prace dotyczą kryminalnych ksiąg sądowych Krakowa i Dobczyc.

Jak dotąd ukazały się:

Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz (oprac. i wyd.), Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, Kraków 2013

Maciej Mikuła (opac. i wyd.), Księga kryminalna miasta Dobczyc 1699-1737, Kraków 2013

Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Anna Karabowicz (oprac. i wyd.), Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604, Kraków 2016

Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt (opac. i wyd.), Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630-1633, 1679-1690 [Kraków 2016]

 

 

 

 

 

Edycje powstały w ramach projektów badawczych:

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554–1625, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, A. Karabowicz, Kraków 2013 (Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo miejskie, t. I). Wydanie zostało zrealizowane w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministersto Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N110 094436.

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589–1604, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt, A. Karabowicz, Kraków 2016 (Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo miejskie, t. III). Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/ B/HS5/00654.

Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630–1633, 1679–1690, oprac. i wyd. W. Uruszczak, M. Mikuła, K. Fokt, Kraków 2016 (Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo miejskie, t. III). Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/ B/HS5/00654.

Księga kryminalna miasta Dobczyc 1699–1737, oprac. i wyd. Maciej Mikuła, Kraków 2013 (Fontes Iuris Polonici. Seria: Prawo miejskie, t. II). Wydanie powstało w ramach projektu badawczego „Edycja księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737), APKr. dep. 67” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2013, umowa nr UMO-2011/01/N/H55/01150.