Historia i prawo Islamu

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 prowadzony będzie wykład z przedmiotu pt. „Historia i prawo islamu”. Zajęcia w wymiarze 21 godzin prowadzić będą:

dr Katarzyna Krzysztofek i dr hab. Zdzisław Zarzycki.

 

Termin wykładu w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

Prawo niestacjonarne: piątki w terminach zjazdów, godz. 10.45-13.00, ul. Olszewskiego 2, sala 219

 

 

Przedmiotem wykładu będą  zagadnienia dotyczące:

 

I. Historii islamu – narodziny islamu, dzieje proroka Mahometa; podział muzułmanów po śmierci Mahometa na Sunnitów i Szyitów; dalsze dzieje islamu po dzień dzisiejszy.

II. Charakterystyki państw muzułmańskich – ukazanie różnic pomiędzy państwami wyznaniowymi otwartymi (nowoczesnymi) a wyznaniowymi zamkniętymi (tradycyjnymi) opierającymi swoje prawodawstwo na prawie szariatu, i wskazanie także na istnienie pośród państw muzułmańskich, takich które prezentują model rozdziału państwa i religii.

III. Źródeł prawa muzułmańskiego – rola Koranu, sunny i hadisów; szkoły prawa muzułmańskiego.

IV. Podstaw doktryny wiary muzułmańskiej – kształtowanie się doktryny muzułmańskiej; podstawowe pojęcia związane z islamem; podstawowe filary wiary w islamie – wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki; prawa i obowiązki wyznawcy islamu; obrządki w islamie - związane z narodzinami, śmiercią, pochówkiem, obrzezaniem.

V. Prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego w krajach muzułmańskich – geneza; analiza konstytucji wybranych państw muzułmańskich; wskazanie na podstawowe pojęcia prawa cywilnego i ich rozumienie w świetle prawa muzułmańskiego – np. własność, umowa, zobowiązanie, zakat.

VI. Prawa rodzinnego w krajach muzułmańskich – geneza; prawo małżeńskie osobowe i majątkowe; stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi.

VII. Prawa spadkowego w krajach muzułmańskich – geneza; zdolność dziedziczenia; porządek dziedziczenia.

VIII. Prawa pracy w krajach muzułmańskich – kalendarz dni wolnych od pracy a święta muzułmańskie; prawa urlopowe pracownika; wpływ religii wyznawanej przez pracownika na zakres jego uprawnień pracowniczych.

IX. Prawa karnego w krajach muzułmańskich – geneza; podstawowe pojęcia prawa karnego w krajach muzułmańskich i ich rozumienie; podział przestępstw, przestępstwa obyczajowe i ich karalność; elementy muzułmańskiego procesu karnego.

X. Wolności religijnej w krajach muzułmańskich – w ujęciu instytucjonalnym: w odniesieniu do podmiotów wyznaniowych oraz w ujęciu indywidualnym: w odniesieniu do jednostek – obywateli i nieobywateli, muzułmanów i niemuzułmanów; prozelityzm; prawo do zmiany wyznania (apostazja).

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem testowym, jednokrotnego wyboru, składającym się z 30 pytań (do zdania egzaminu trzeba mieć min. 16 punktów).

 

Terminy egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

Egzamin przedterminowy:

Prawo niestacjonarne

8 czerwca 2018 r., godz. 10.45, ul. Olszewskiego 2, sala 219

 

Egzaminy w sesji:

Prawo niestacjonarne

19 czerwca 2018 r., godz. 8.45, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)

26 czerwca 2018 r., godz. 8.45, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)

 

Egzaminy w sesji poprawkowej:

Prawo niestacjonarne

4 września 2018 r., godz. 8.45, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)

11 września 2018 r., godz. 8.45, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)