Obecnie w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego zatrudnionych jest czterech pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych; troje adiunktów i jeden asystent. Jednostką kieruje dr hab. Zdzisław Zarzycki.

 

Terminy dyżurów

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak: wtorek, godz. 12.00-13.00, pokój 5, ul. Gołębia 9

Dr hab. Zdzisław Zarzycki: wtorek, godz. 10.15-11.15, pokój 3, ul. Gołębia 9

Dr Katarzyna Krzysztofek: wtorek, godz. 08.30-09.30, pokój 7, ul. Gołębia 9

Dr Maciej Mikuła: czwartek, godz. 12.00-13.00, pokój 7, ul. Gołębia 9

Dr Marek Strzała: wtorek, godz. 16.30-17.30, pokój 7, ul. Gołębia 9