Obecnie w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego zatrudnionych jest czterech pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych - adiunktów. Jednostką kieruje dr hab. Zdzisław Zarzycki.

 

Terminy dyżurów

Dr hab. Zdzisław Zarzycki: wtorek, godz. 10.15-11.15, pokój 7, ul. Gołębia 9

Dr Katarzyna Krzysztofek: wtorek, godz. 12.00-13.00, pokój 126, ul. Gołębia 9

Dr hab. Maciej Mikuła: czwartek, godz. 12.00-13.00, pokój 126, ul. Gołębia 9

Dr Marek Strzała: wtorek, godz. 17.00-18.00, pokój 126, ul. Gołębia 9

Mgr Michał Ożóg: piątek, godz. 11.30-12.30, pokój 7, ul. Gołębia 9