Terminy egzaminów w sesji letniej 2018 - Prawo kościelne i wyznaniowe

Prawo starcjonarne:

przedtermin: 12 VI, godz. 11:30, Aula B ul. Krupnicza 33a

pozostałe terminy: Sala Przewiązka ul. św. Anny 6, godz. 10:00, daty: 19 VI, 26 VI; sesja wrześniowa: 04 IX, 11 IX

Administracja niestacjonarna:

przedtermin: 2 VI, godz. 18:15, Sala 13 (124) ul. Gołębia 9

pozostałe terminy: Sala Przewiązka (110) ul. św. Anny 6, godz. 10:00, daty: 19 VI, 26 VI; sesja wrześniowa: 04 IX, 11 IX

 

 

Wykład Prawo kościelne i wyznaniowe

Wykład pt. "Prawo kościelne i wyznaniowe" prowadzony jest przez prof. dr hab. Wacława Uruszczaka, dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego, dr Katarzynę Krzysztofek i dr. Macieja Mikułę. Wolumen wykładu obejmuje 45 godzin na studiach stacjonarnych i 28 godzin na studiach niestacjonarnch.

Pełen opis przedmiotu zamieszczony został w systemie USOS. Materiały do egzaminu dostępne są na platformie PEGAZ.

Terminy wykładu w semestrze letnim 2017/2018:

- prawo stacjonarne: wtorki, godz. 11.30-13.45 (budynek WPiA ul. Krupnicza 33a, sala Aula A)

- administracja niestacjonarna: soboty w terminach zjazdów, godz. 15.00-18.00 (budynek WPiA ul. Olszewskiego 2, sala wykładowa nr 219)

 

 

Ćwiczenia do wykładu

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia.  Głównym celem ćwiczeń jest uzupełnienie materii wykładu poprzez analizę ustaw. Ćwiczenia nie są obowiązkowe, zaliczenie ich jest premiowane dodatkowymi punktami do egzaminu według poniższego schematu:

bardzo dobry – 10 punktów

plus dobry – 9 punktów

dobry – 8 punktów

plus dostateczny – 7 punktów

dostateczny – 6 punktów

Egzamin składa się z 50 pytań punktowanych po 1, zdobycie oceny bdb z ćwiczeń umożliwia podniesienie oceny z egzaminu nawet o cały stopień. Punkty dodatkowe z ćwiczeń doliczają się także, gdy ocena z egzaminu to ndst, jest to więc szansa na uzyskanie oceny pozytywnej.

Prowadzący zajęcia do zaliczenia ćwiczeń wymagają: obecności oraz zdania końcowego kolokwium. Aktywność na zajęciach jest premiowana przy ocenie końcowego kolokwium. Szczegółowe informacje o ćwiczeniach oraz materiały dydaktyczne zamieszczone zostały odpowiednio w USOS oraz na platformie PEGAZ.

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Zakładu:

 

Administracja niestacjonarna I stopnia:

dr hab. Zdzisław Zarzycki: soboty w terminach zjazdów, godz. 18.15-20.30, sala nr 13 (ob. 123), ul. Gołębia 9

 

Prawo stacjonarne:

dr Katarzyna Krzysztofek: czwartek, godz. 9.45-11.15, 11.30-13.00, 13.15-14.45, sala nr 103 ul. Krupnicza 33a

dr Marek Strzała: wtorek, godz. 15.00-16.30, sala nr 13 ul. Olszewskiego 2 oraz środa, godz. 15.00-16.30, 16.45-18.15, 18.30-20.00, sala nr 109 ul. Krupnicza 33a

mgr Michał Ożóg: poniedziałek, godz. 12:30-14:00, sala 103 ul. Krupnicza 33a, 15.00-16.30 oraz 16.45-18.15, sala Przewiązka ul. św. Anny 6, 18:30-20:00, sala 14 ul. Olszewskiego 2