Terminy egzaminów w sesji zimowej 2018/2019 - Prawo kościelne i wyznaniowe

Prawo niestarcjonarne:

przedtermin: ?? 

pozostałe terminy: ??

Administracja stacjonarna:

przedtermin: ??

pozostałe terminy: ??

 

 

Wykład Prawo kościelne i wyznaniowe

Wykład pt. "Prawo kościelne i wyznaniowe" prowadzony jest przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego, dr Katarzynę Krzysztofek i dr. Macieja Mikułę. Wolumen wykładu obejmuje 45 godzin na studiach stacjonarnych i 28 godzin na studiach niestacjonarnch.

Pełen opis przedmiotu zamieszczony został w systemie USOS. Materiały do egzaminu dostępne są na platformie PEGAZ.

Terminy wykładu w semestrze letnim 2018/2019:

- prawo stacjonarne: wtorki, godz. 11.30-13.45 (budynek ?? 

- administracja niestacjonarna: soboty w terminach zjazdów, godz. ?? 

 

 

Ćwiczenia do wykładu

Uzupełnieniem wykładu są ćwiczenia.  Głównym celem ćwiczeń jest uzupełnienie materii wykładu poprzez analizę ustaw. Ćwiczenia nie są obowiązkowe, zaliczenie ich jest premiowane dodatkowymi punktami do egzaminu według poniższego schematu:

bardzo dobry – 10 punktów

plus dobry – 9 punktów

dobry – 8 punktów

plus dostateczny – 7 punktów

dostateczny – 6 punktów

Egzamin składa się z 50 pytań punktowanych po 1, zdobycie oceny bdb z ćwiczeń umożliwia podniesienie oceny z egzaminu nawet o cały stopień. Punkty dodatkowe z ćwiczeń doliczają się także, gdy ocena z egzaminu to ndst, jest to więc szansa na uzyskanie oceny pozytywnej.

Prowadzący zajęcia do zaliczenia ćwiczeń wymagają: obecności oraz zdania końcowego kolokwium. Aktywność na zajęciach jest premiowana przy ocenie końcowego kolokwium. Szczegółowe informacje o ćwiczeniach oraz materiały dydaktyczne zamieszczone zostały odpowiednio w USOS oraz na platformie PEGAZ.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 ćwiczenia prowadzone są przez pracowników Zakładu:

 

Administracja stacjonarna I stopnia:

dr Katarzyna Krzysztofek: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala nr 123 (dawna sala nr 13), ul. Gołębia 9; czwartek, godz. 11:30-13:00, sala nr 103, ul. Krupnicza 33a

dr Marek Strzała: wtorek, godz. 15:00-16:30, sala nr 103, ul. Krupnicza 33a

 

Prawo niestacjonarne:

dr hab. Maciej Mikuła: piątki w terminach zjadów, godz. 12:00-14:15, sala nr 12, ul. Krupnicza 33a; piątki w terminach zjazdów, godz. 14:30-16:45, sala nr 12, ul. Krupnicza 33a

dr Katarzyna Krzysztofek: piątki w terminach zjazdów, godz. 10:30-12:45, sala nr 123 (dawna sala nr 13), ul. Gołębia 9

dr Marek Strzała: soboty w terminach zjazdów, godz. 8:00-10:15, sala nr 315, ul. Olszewskiego 2; soboty w terminach zjazdów, godz. 15:30-17:45, sala nr 12, ul. Krupnicza 33a; soboty w terminach zjazdów, godz. 17:45-20:00, sala nr 12, ul. Krupnicza 33a