Seminaria magisterskie

W roku akademickim 2017/2018 seminaria doktoranckie i magisterskie (oraz proseminarium) z Prawa wyznaniowego prowadzą:

1) prof. dr hab. Wacław Uruszczak oraz

2) dr hab. Zdzisław Zarzycki.

 

Dr hab. Zdzisław Zarzycki w sesji letniej prowadzi dwie grupy seminaryjne:

1 grupa: we wtorki o godz. 8.00-9.30 w sali nr 2 (ob. 130), ul. Gołębia 9 i

2 grupa: we worki po godz. 9.30-11.00 w sali nr 7 (ob. 126), ul. Gołębia 9.

Uwaga: Nie będzie sobotniej grupy seminaryjnej, więć Państwa studentów-seminarzystów niestacjonarnych zapraszam na zajęcia we wtorek. 

Tematy (przykładowe) prac magisterskich, seminaryjnych, proseminaryjnych i innych realizowanych i planowanych na seminarium z Prawa wyznaniowego u dr hab. Zdzisława Zarzyckiego:

1. Prawo małżeńskie:

 1. Zaręczyny i skutki ich zerwania w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Przygotowanie do małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Zapowiedzi przedślubne i skutki ich niedochowania w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego konsekwencje w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 4. Małżeństwo z nieletnim w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej.
 5. Postawa aseksualna i tzw. „Białe małżeństwo” i jego skutki w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Sakrament chrztu i bierzmowania w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim. w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Sakrament święceń kapłańskich w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 8. Małżonkobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 9. Powinowactwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 10. Pokrewieństwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 11. Pokrewieństwo sztuczne (adopcja) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 12. Śluby zakonne (profesja zakonna) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 13. Uprowadzenie kobiety w celu jej poślubienia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 14. Niemoc płciowa (impotencja) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 15. Przeszkoda tzw. Przyzwoitości publicznej w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 16. Błąd co do istotnych przymiotów osoby narzeczonego/nej w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 17. Bigamia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 18. Pojęcie istotnych przymiotów osobistych narzeczonej (narzeczonego) jako przesłanka ważności małżeństwa kanonicznego Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna; doktrynalna i jurydyczna.
 19. Sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, dekret wdowieństwa, rozwód, unieważnienie, stwierdzenie nieważności, przywilej wiary, dyspensa od małżeństwa zawartego ale nie dopełnionego fizycznie – matrimonium non consumatum, itp.).

2. Prawo karne:

 1. Nierząd w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Wybrane zagadnienia prawne w ujęciu historyczno-prawnym i współczesnym.
 2. Treści pornograficzne w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Postawa ksenofobiczna i antypacyfistyczna w ujęciu prawa polskiego i wybranych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
 4. Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 5. Samobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Crimen sollicitationis w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Przestępstwo tzw. pedofilii w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej
 8. Dopuszczalność stosowania napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i środków halucygennych w celach religijnych w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne.

3. Życie osobiste człowieka:

 1. Pozycja prawna indywidualnych osób konsekrowanych (dziewic konsystorskich, wdów i wdowców konsekrowanych oraz pustelników i pustelnic) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Swoboda życia seksualnego człowieka i jego ograniczenia w ujęciu prawa kanonicznego i doktryny Kościoła katolickiego w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Prawa i wolności religijne osoby małoletniej w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 4. Prawo apostazji w prawie kanonicznym i doktrynie Kościoła Katolickiegooraz w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 5. Tzw. Prostytucja sakralna (religijna). Ujęcie historyczno-prawne i współczesne.
 6. Postawa proekologiczna i antyekologiczna w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Postawa wegetariańska w ujęciu prawa polskiego i wybranych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
 8. Religijne nakazy przestrzegania postu i innych form ograniczeń w spożywaniu posiłków i napojów i następstwa tego zjawiska w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 9. Antykoncepcja i kryminalizacja niektórych jej postaci w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 10. Prawo do posiadania dzieci i gwarancje ochrony macierzyństwa i ojcostwa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 11. Gwarancje wolności religijnej osób małoletnich w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 12. Prawo do poświęcenia i błogosławienia osoby, miejsca i przedmiotu – jako formy życia religijnego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego.
 13. Gwarancje wolności religijnej osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie) w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 14. Postawa feministyczna i szowinistyczna w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 15. Postawa ateistyczna i poglądy komunistyczne w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 16. Samobiczowanie, samookaleczenie i tatuaże w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i innych wybranych związków wyznaniowych oraz prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 17. Zapłodnienie i transplantacja organów u ludzi post mortem w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego
 18. Cudzołóstwo w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 19. Zachowania anomalne w życiu płciowym człowieka w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 20. Prawo człowieka do bycia świadkiem chrztu, bierzmowania i ślubu w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 21. Zabieg obrzezania z pobudek religijnych w świetle w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim oraz w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

4. Sprawy różne dot. kościołów i innych związków wyznaniowych:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze osób duchownych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do posiadania własnych archiwów i bibliotek w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych w Polsce.
 4. Podatek kościelny w wybranych państwach świata. Tło prawno-porównawcze.
 5. Zdolność, zakres i ograniczenia testowania osób duchownych w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Wypadek przy pracy i w drodze do pracy osoby duchownej w Polsce
 7. Metryki Kościoła katolickiego na forum prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 8. Egzekucja (cywilna i administracyjna) z przedmiotów kultu religijnego i wobec osób duchownych oraz majątku kościelnych osób prawnych w Polsce.
 9. Miejsce kultu religijnego w prawie polskim i wewnętrznym niektórych wspólnot religijnych. Pojęcie, rodzaj i zakres ochrony prawnej
 10. Pielgrzymka do miejsca kultu religijnego w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego oraz doktryny Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna
 11. Status prawny krzyży, kaplic i kapliczek przydrożnych w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna
 12. Instytucja odpustu w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna
 13. Prawo do noszenia szat i ubiorów liturgicznychprzez osoby duchowne i świeckie w prawie polskim i kanonicznych Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne oraz prawno-porównawcze.
 14. Rodzaje i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej jednostek organizacyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych za zdarzenia zaistniałe na terenieobiektów kultu religijnego w świetle prawa polskiego i kościelnego.

5. Nowe ruchy religijne:

 1. Status prawny pastafarian i Kościoła Latającego Potwora Spaghetti w Polsce na tle porównawczym
 2. Gwarancje prawne działalności kultów solarnych i pozycja prawna Wyznawców Słońca w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne
 3. Ascetyczne i apokaliptyczne ruchy religijne w Polsce i krajach sąsiednich na przykładzie Skopców i Chłystów. Wybrane zagadnienia prawne z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej
 4. Jazydzi – historia religii, wyznawcy i gwarancje prawne swobody jej wyznawania w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie prawno-porównawcze.
 5. Wyznawcy bahaizmu – historia religii, wyznawcy i gwarancje prawne swobody jej wyznawania w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie prawno-porównawcze.
 6. Negatywne próby rejestracji tzw. Nowych ruchów religijnych w Polsce w latach 1990-2016. Wybrane zagadnienia prawne.

 

6. Duszpasterstwa specjalne:

 1. Duszpasterstwo parafialne i specjalne myśliwych, leśników i ekologów w Polsce
 2. Duszpasterstwo kolejarzy i pracowników kolei w Polsce
 3. Duszpasterstwo sportowców w Polsce
 4. Duszpasterstwo parafialne i specjalne pracowników służby zdrowia i ich rodzin w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne

7. Inne problemy Państwo-Kościół:

 1. Ochrona zabytków kościelnych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Gwarancje prawne przestrzegania dni świątecznych jako dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i na tle porównawczym (Europa). Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Prawo człowieka do pracy i godziwej płacy w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 4. Własność i jej ochrona w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 5. Alimenty i prawo alimentacyjne w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Służba wojskowa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Ochrona środowiska (i przyrody) w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 8. Prawa podmiotowe i ich ochrona w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 9. Prawa bezrobotnego i jego rodziny oraz walka ze zjawiskiem bezrobocia w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 10. Tzw. „Okna życia” i instytucje podobne w świetle prawa polskiego, międzynarodowego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Tło prawno-porównawcze
 11. Mir domowy i kościelny i ich ochrona w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 12. Filantropia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i innych wybranych związków wyznaniowych w Polsce oraz według prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 13. Produkty koszerne w prawie polskim i wewnętrznym wybranych wspólnot religijnych w Polsce na tle porównawczym
 14. Prawa zwierząt w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 15. Prawo do religijnego pochówku i ochrona czci i pamięci zmarłego w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 16. Przysięga religijna w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 17. Patronat honorowy świętych i błogosławionych nad miejscowościami i ich częściami, oraz obiektami fizjograficznymi w świetle prawa polskiego i kanonicznego kościoła Katolickiego w Polsce. Tło historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 18. Treści o charakterze religijnym w reklamie oraz reklama na obiektach kultu religijnego w Polsce. Tło historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.