Warsztaty: Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych

Warsztaty Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych prowadzone są przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr. Marka Strzałę. Warsztaty obejmują 30 godzin na studiach stacjonarnych i 21 godzin na studiach niestacjonarnych.

Warsztaty skupiają się na praktycznym zastosowaniu w praktyce prawniczej wiedzy nabytej w trakcie kursu Prawo Kościelne i Wyznaniowe. W trakcie zajęć omawiane są najbardziej typowe sprawy z zakresu prawa kościelnego i wyznaniowe oraz przygotowywane są projekty dokumentów. Pełen opis przedmiotu zamieszczony został w systemie USOS. Materiały dostępne są na platformie PEGAZ.

Warsztaty w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbywają się we: wtorek, godz. 15.00-16.30 w sali nr 109 w budynku WPiA przy ul. Krupniczej 33a.

Zajęcia dedykowane są dla: studentów prawa stacjonarnego (semestr zimowy) i niestacjonarnego (semest letni), I-V rok, limit 30 osób. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zdany przedmiot podstawowy Prawo kościelne i wyznaniowe.