Dr hab. Zdzisław Zarzycki, kierownik Zakładu

dyżur: wtorek, godz. 14.30-15.30

Gołębia 9, pok. 126(d.7)

e-mail: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl

 

                              Historia Katedry od 1809 r.:

- przed 1809 Katedra Prawa Kanonicznego

- 1809-1949 Katedra Prawa Kościelnego

- 1949-1952 Katedra Historii Prawa Kościelnego

- 1952-1982 - brak osobnej jednostki

- 1982-1992 Zakład Historii Prawa Kościelnego

- 1992-2002 Katedra Historii Prawa Kościelnego

- 2003-2008 Katedra Prawa Kościelnego i Wyznaniowego

- od 2008 Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego 

       

                           Kierownicy Katedry/Zakładu od 1811 r.

- 1811-1816 - dr Augustyn Boduszyński

- 1817-1858 - prof. dr Feliks Słotwiński

- 1858-1860 - prof. dr Ignacy Hammer

- 1860-1886 - prof. dr Udalryk Heyzmann

- 1886-1888 - prof. dr hab. Władysław Abraham

- 1888-1919 - prof. dr hab. Bolesław Ulanowski (także kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego)

- 1919-1928 - prof. dr Józef Brzeziński

- 1928-1939 i 1945-1952 - prof. dr hab. Adam Vetulani

- 1982-1992 - prof. dr hab. Wojciech Maria Bartel

- 1992-2017 - prof. dr hab. Wacław Uruszczak

- 2017 -          dr hab. Zdzisław Zarzycki