Przejdź do głównej treści

Aktualności

 

 

 

 

Zasady podawania źródełw przypadku cytatu należy sporządzić przypis oraz podać źródło. Zapis źródła nie wlicza się do liczby znaków. Na końcu odpowiedzi na dane pytanie należy podać listę wykorzystanych źródeł (nie wlicza się do limitu znaków).

 

Odpowiedzi na pytania należy nadesłąć mailem na adres: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20.00 w dniu przeprowadzania egzaminu. Zaleca się korzystanie z poczty uniwersyteckiej, by uniknąć zakwalifikowania przez oprogramowanie UJ maili wysyłanych z innych kont jako spam.

 

W pliku tekstowym Word Office [docx albo odt] (pliki w innych formatach nie będą otwierane) należy podać na jego początku:

                                        datę egzaminu

                                        imię i nazwisko

                                        numer albumu

                                       kierunek i tryb studiów

  ocenę z ćwiczeń i prowadzącego ćwiczenia – jeśli dotyczy

plik proszę opatrzyć nazwą: numer albumu_data wg wzoru (1111111_2021_06_11)

W brzmieniu pytania podana jest maksymalna liczba znaków (włącznie ze spacjami), jakie można wykorzystać podając odpowiedź. Fragment tekstu wykraczający poza limit znaków nie będzie uwzględniany w ocenie.

 

 

Rozwiązania przykładowych pytań dostępne pod adresem: 

http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/dydaktyka

Wyniki Kolokwium ćwiczeniowe z Prawa kościelnego i wyznaniowego – Prawo stacjonarne,

w dniu 9 czerwca 2021 r. (dr hab. Z. Zarzycki)

L.p.

Nr albumu

Punkty do egzaminu

 1.  

1177684

10

 1.  

1175686

9

 1.  

1176818

10

 1.  

1163319

10

 1.  

1176530

10

 1.  

1164655

8

 1.  

1164992

10

 1.  

1174236

10

 1.  

1164841

10

 1.  

1174747

10

 1.  

1163454

10

 1.  

1172908

8

 1.  

1175429

10

 1.  

1174471

10

 1.  

1178114

10

 1.  

1161951

10

 1.  

1175401

10

 1.  

1175814

8

 1.  

1171749

9

 1.  

1161946

7

 1.  

1174231

10

 1.  

1177672

10

 1.  

1174522

10

 1.  

1165586

10

 1.  

1174201

10

 1.  

1156380

9

 1.  

1166060

10

 1.  

1175580

10

 1.  

1153569

10

 1.  

1177326

9

 1.  

1173320

10

 1.  

1176549

8

 1.  

1171055

7

 

Kolokwium ćwiczeniowe z Prawa kościelnego i wyznaniowego – Administracja niestacjonarna,

w dniu 9 i 12 czerwca 2021 r. (dr hab. Z. Zarzycki)

L.P.

Numer albumu

Punkty do egzaminu

 1.  

1082956

10

 1.  

1091392

6

 1.  

1143998

9

 1.  

1163099

10

 1.  

1168634

9

 1.  

1173462

10

 1.  

1173986

0

 1.  

1173988

10

 1.  

1175132

8

 1.  

1175531

9

 1.  

1180005

10

 

Informacja dotycząca egzaminu z przedmiotu "PRAWO KOŚCIELNE I WYZNANIOWE" (administracja studia niestacjonarne; prawo studia stacjonarne)

 

Szanowni Państwo,

 

egzamin przedterminowy z przedmiotu "PRAWO KOŚCIELNE I WYZNANIOWE" w sesji letniej roku akademickiego 2021/2021 odbędzie w formie "OPEN BOOK".

 

ADMINISTRACJA TERMINY: 

PRZEDTERMIN: 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godzina 8.00-20.00

26 czerwca 2021 r. (sobota), godzina 8.00-20.00

07 września 2021 r. (wtorek), godzina 8.00-20.00

14 września 2021 r. (wtorek), godzina 8.00-20.00

 

PRAWO TERMINY:

PRZEDTERMIN: 11 czerwca 2021 r. (piątek), godzina 8.00-20.00

22 czerwca 2021 r. (wtorek), godzina 8.00-20.00

07 września 2021 r. (wtorek), godzina 8.00-20.00

14 września 2021 r. (wtorek), godzina 8.00-20.00

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące egzaminu:

1.     Egzamin przedterminowy: bez konsekwencji oceny niedostatecznej.

2.     Pytania ujawnione będą o godzinie 8.00 w dniu egzaminu na stronie internetowej Pracowni oraz w TEAMS w zespole wykładowym Prawo Kościelne i Wyznaniowe.

3.     Odpowiedzi na pytania należy nadesłać albo mailem na adres: maciej.mikula@uj.edu.pl (PREFEROWANE) albo za pośrednictwem platformy TEAMS (poprzez dołączenie pliku tekstowego w ZADANIACH) – w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20.00 w dniu przeprowadzania egzaminu. Zaleca się korzystanie z poczty uniwersyteckiej, by uniknąć zakwalifikowania przez oprogramowanie UJ maili wysyłanych z innych kont jako spam.

4.     Egzamin składa się z trzech pytań otwartych. Dwa pytania opisowe punktowane są w skali 0-20 punktów, jedno w skali 0-10 punktów (jest to kazus). Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać min. 26 punktów (tj. 50% + 1 punkt).

5.     W brzmieniu pytania podana będzie maksymalna liczba znaków (włącznie ze spacjami), jakie można wykorzystać podając odpowiedź. Fragment tekstu wykraczający poza limit znaków nie będzie uwzględniany w ocenie.

6.     W brzmieniu pytania określony zostanie oczekiwany zakres odpowiedzi, wskazujący jednocześnie na sposób punktacji. Przykładowo w kazusie: proszę wskazać pięć elementów wadliwych [5 pkt] oraz uzasadnić odpowiedź podając rozwiązania poprawne [5 pkt].

7.     Odpowiedzi należy przygotowywać w oparciu o podany wykaz materiałów. Należy pamiętać o poprawnym cytowaniu przywoływanych fragmentów (cudzysłów) i o podaniu źródła. Prace egzaminacyjne mogą być poddane skanowaniu antyplagiatowemu w systemie OSA.

8.     Zgodnie z sylabusem przedmiotu, egzamin opierać się będzie na:

            i.         aktach normatywnych – całość zebrana i zamieszczona do pobrania w TEAMS Zespół Prawo Kościelne i Wyznaniowe;

           ii.         materiałach do wykładów – całość zebrana i zamieszczona do pobrania w TEAMS Zespół Prawo Kościelne i Wyznaniowe;

          iii.         [nieobligatoryjnie] podręcznik: A. Mezglewski, P. Misztal, P. Stanisz, Prawo Wyznaniowe, Wydawnictwo C.K. Beck.

9. Do egzaminu na zasadach ogólnych zawsze (niezależnie od liczby punktów z egzaminu) doliczane są punkty dodatkowe z kolokwium (bdb – 10 pkt; plus db – 9 pkt; db – 8 pkt, plus dst – 7 pkt; dst – 6 pkt).